Pokies với vòng tiền thưởng

Có nguồn gốc khoảng 150 năm trước đây, pokies đã trodden một con đường dài từ cơ khí không đáng kể ba-reel thiết bị để trò chơi trực tuyến tuyệt vời đóng gói với tất cả các loại tính năng tiền thưởng mà thêm nhiều niềm vui hơn và payouts thêm. Tiền thưởng có thể xảy ra trên các cuộn quay trong một trò chơi thông thường hoặc trên màn hình khác. Tính năng tiền thưởng phổ biến nhất được tìm thấy trong hầu hết các pokies năm cuộn là một vòng trò chơi miễn phí với một số lượng quay nhất định. Một trò chơi tiền thưởng thường xuyên khác là một tính năng "Chọn để giành chiến thắng" có nhiều biến thể, bao gồm các trò chơi tiền thưởng đa cấp và một bánh xe tài sản. Một số trò chơi có nhiều hơn một tính năng tiền thưởng có thể trả ngang bằng với giải đặc biệt cố định thông thường. Tất cả các tính năng tiền thưởng có sẵn hoàn toàn miễn phí.