Pokies với biểu tượng scatter

Kết hợp chiến thắng thường được tạo ra khi ba hoặc nhiều biểu tượng hiển thị trên một dòng thanh toán hoạt động do đó bắt đầu từ cuộn ngoài cùng bên trái. Biểu tượng phân tán không cần phải xảy ra trên một đường dây trả tiền để trao giải thưởng. Nếu ít nhất hai (hoặc ba, tùy thuộc vào các quy tắc trong một pokie cụ thể) phân tán xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên cuộn, bạn được cấp một giải thưởng tiền mặt cố định. Bên cạnh đó, scatters thường kích hoạt một tính năng tiền thưởng với một số vòng quay miễn phí hoặc vòng tiền thưởng "pick 'em". Scatters không phải là biểu tượng trả tiền cao nhất, nhưng chiến thắng phân tán thường được thêm vào chiến thắng thường xuyên, mà cuối cùng chuyển thành số tiền hào phóng. Các biểu tượng phân tán thường được sử dụng trong các pokies năm cuộn hiện đại đặt một twist độc đáo trên mỗi vòng quay của cuộn.